Home

100 Testimonies is een multimediaal en interactief onderzoek naar de geschiedenis van Afghanistan in de periode 1978 tot 1992.

Over deze periode wordt beweerd dat er een communistische regering aan de macht was. Leden van veiligheidsdiensten zouden op grote schaal mensenrechten hebben geschonden. Deze regering werd in 1992 omvergeworpen en veel mensen ontvluchtten het land. Een gedeelte van de vluchtelingen kwam naar Nederland. De echo’s van de oorlog klinken nog steeds voort; Afghanen uit allerlei lagen van de bevolking wonen (deels in illegaliteit) door elkaar in Nederland. Wij willen de gezichten laten zien van deze mensen, op wiens dagelijks leven een reeds lang beëindigde oorlog nog steeds grote invloed heeft.

We verzamelen 100 (of meer!) getuigenissen, die worden vastgelegd op video en/of audio. Binnen dit onderzoek is ruimte voor alle meningen en ervaringen: we laten alle stemmen spreken om inzicht te geven in een specifiek stuk geschiedenis. Het draait ons niet om waarheidsvinding met betrekking tot het leven van één specifiek persoon, maar wij hopen inzicht te geven in de werkelijkheid van de geschiedenis van Afghanistan.

 

Bent of kent u iemand die de periode van 1978 tot 1992 (of een gedeelte daarvan) heeft ervaren in Afghanistan, en die graag zijn/haar verhaal wilt vertellen? We komen graag met u in contact, via contact@100testimonies.com.