تیم کاری پژوهش

پروژه پژوهشی (صد گواهی) از جانب یک تیم کاری عملی میگردد که یک بخش ان مصروف پژوهش قضایا وانجام مصاحبات است وبخش دیگر ان مصروف تصویر و صدابرداری، اماده سازی و نشر ان میباشد.

درینجا دو مسوول تیم پژوهش، خود را معرفی میکنند:

اسم من میریام فان در فلد است، ۲۹ سال عمر دارم، مسوول بخش پژوهش تیم هستم.

در بخش های متخصص رسانه ها و پژوهش تخصصی تحصیل نموده ام. هنگام تحصیل کمبود رابطه اجتماعی با مسلکم احساس میکردم. زمانیکه در مورد این پژوهش شنیدم بلافاصله علاقه گرفتم وطی مدت زمان کوتاه به دانستنی هایم در مورد تاریخ وکلتور افغانستان افزودم.علاقه دارم تا هرروز درین عرصه بیشتر بیاموزم.

امیدوارم از طریق پژوهش، ثبت وهمگانی ساختن بخش های خاص تاریخ سهمی داشته باشم در ایجاد فضای درک گروپ خاصی از انسانها که طی مدت زمان طولانی بخشی از جامعه هالند هستند ولی داستان های شان به ندرت گفته شده است.

اسم من لینده زوارت است. ۲۵ سال عمر دارم و درین پژوهش مسوولیت بخش تصویر و صدا را دارم. من تصویر و صدای مصاحبه هارا ثبت میکنم تا گواهی ها تنها کلماتُ روی کاغذ نباشند بلکه هر حکایت یک تصویری منحصر به فرد با عاطفه های مربوط به انرا داشته باشد. به همکاری تیم رسانه یی ما  کوشش میکنم سرگذشت ها را بگونه احسن به تصویر بکشم.

درسال ۲۰۱۲ تحصیلاتم را منحیث تصویرگر در اکادمی هنر های شهر بریده در هالند به اتمام رسانیدم. در زمان تحصیل هم مصروف به تصویر کشیدن سرگذشت هایی بودم که در جهان میتوانند مطرح باشند.

در کارم همیشه به جنبه شخصی داستان وعواطف مربوط به ان توجه میکنم.

از دوسال بدینسو با دنیای فلم نیز مصروف هستم. با فلم عین برخورد را دارم که با تصویرگری دارم یعنی بازگو کردن داستان هایی که در جهان اهمیت دارند. از جمله این داستان باید بازگو گردد.

میریام و لیندا در کار پژوهشی شان همکاری ۱۵ تن رضاکار را با خود دارند.

اجرا میگردد.Tinkebell این یک پژوهش کاملا غیر وابسته است که به دستور