Het Onderzoek

Over de gebeurtenissen ten tijde van het Afghaanse communistische regime bestaat veel twijfel. Er zijn verschillende lezingen, die elkaar nogal tegenspreken. Enerzijds bestaat er een gerechtelijk document in de vorm van een ambtsbericht, anderzijds bestaan er onderzoeken van gerenommeerde organisaties als UNHCR en Amnesty. Met name waar het het functioneren van de overheidsorganisaties KhAD / WAD betreft verschillen de meningen. Hoe kan het dat verschillende partijen, die toch niet de minste zijn, tot zulke andere conclusies komen? Wij onderzoeken: wat hebben mensen nou eigenlijk echt ervaren in deze periode? Wij zoeken naar de waarheid.

Het onderzoek neemt de vorm aan van een interactief corpus van oral histories. We spreken onder andere met slachtoffers van het communistische regime, (ex-)overheidsmedewerkers en Nederlandse experts. Belangrijk is dat iedere getuige volledig de ruimte krijgen om zijn/haar verhaal te vertellen. Deze verhalen nemen we op op video of bij uitzondering, in verband met anonimiteit, op audio. In tegenstelling tot de droge, langdradige documenten van andere organisaties vinden wij het belangrijk om de getuigen een gezicht te geven. Wij laten het verhaal aan de kijker zien, met alle openheid, nuances en emoties die erbij horen. Daarnaast blijven wij gedurende het onderzoek mensen verwelkomen die hun verklaring willen geven.

Wij zijn van mening dat er nooit gedegen onderzoek is gedaan naar de gebeurtenissen onder het communistische regime in Afghanistan. Onze insteek is niet om een volledig wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van Afghanistan uit te voeren, maar om aanleiding te geven tot het uitvoeren van een dergelijk wetenschappelijk onderzoek.