Amnesty International

Amnesty International heeft verscheidene keren aandacht gevraagd van de justitie over het vluchtelingen beleid met betrekking tot het ambtsbericht uit 2000. Hiermee doelen zij voornamelijk op vluchtelingen met de status 1F. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag is een bepaling die deel uitmaakt van het eerste artikel van de Conventie van Genève betreffende de Status van Vluchtelingen van 28 juli 1951. Het artikel 1F probeert om asielzoekers uit te sluiten die gegrond bang zijn om vervolgt te worden. Maar door een vermoedelijke eigen betrokkenheid bij misdaden en mensenrechtenschendingen kunnen zij geen aanspraak maken op vluchtelingenrechtelijke bescherming vanuit de overheid.

Er zijn verschillende brieven geschreven, gericht aan de overheid, met betrekking tot het ambtsbericht uit 2000 en 2008 waarin verwezen wordt naar vluchtelingen met de 1F status.